AIKIDO YOUTUBE CHANNEL
홈 > AIKIDO YOUTUBE > YOUTUBE CHANNEL
YOUTUBE CHANNEL

Câu Lạc Bộ Aikido Thảo Điền _ Kỹ thuật té cơ bản

관리자 0 0
Kỹ thuật té cơ bản rất quan trọng trong tập luyện môn võ Aikido. Vì vậy các môn sinh phải nhuần nhuyễn để thành phản xạ.
0 Comments